پیام کالدرون به هواداران؛ امیدوارم موفقیت‌های پرسپولیس با من هم ادامه داشته باشد * سرویس نظافت

کالدرون در بدو ورود خود به تهران پیامی را خطاب به هواداران پرسپولیس اعلام کرد. به گزارش وب‌سایت نود، گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی که برای مذاکرهادامه مطلب